Hands-on Thermografie seminar

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit seminar. Als u graag een afspraak wilt maken voor een demonstratie of telefonisch meer advies wenst, neem dan contact met ons op via tel.nr.: +31 (0)184 642 343.

Temperatuurveranderingen kunnen bij vele dagelijkse toepassingen wijzen op problemen. Met een thermografische camera oftewel warmtebeeldcamera kunnen oppervlaktetemperaturen eenvoudig en nauwkeurig worden gecontroleerd, waarna een diagnose gesteld kan worden.

Wilt u weten of en hoe een thermografische camera uw werkzaamheden kan vereenvoudigen? Kom dan op 27 januari a.s. naar ons Hands-On Thermografie seminar.

In dit Hands-on Thermografie seminar komt u alles te weten over de toepassing en het gebruik van Fluke thermografische camera's. De theorie brengt u direct in de praktijk door het zelf uitvoeren van metingen. Dit seminar organiseren wij in samenwerking met de Fluke Academy.

Het seminar duurt een dagdeel en daarin komen de volgende punten aan de orde:

 • De theorie achter thermografie
 • Toepassingen van de thermografische camera
 • Bediening van de thermografische camera
 • Uitlezen van de data
 • Interpreteren van de vergaarde data

Deelname en kosten

De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen € 95,- per persoon (excl. BTW). Het seminar begint om 9.00 uur en we sluiten af met een gezamenlijke lunch waar u persoonlijke ervaringen uit kunt wisselen. Bij deelname ontvangt u een voucher ter waarde van € 50,-. Deze voucher kunt u verzilveren als u bij Havé-Digitap een Fluke thermografische camera naar keuze bestelt (per thermografische camera mag 1 voucher worden ingeleverd).

De inschrijvingstermijn voor dit event is vanaf 25-11-2014 en wordt automatisch gearchiveerd op 28-01-2015.
 • Events
  • Hands-on Thermografie seminar

   U kunt zich niet meer inschrijven voor dit seminar. Als u graag een afspraak wilt maken voor een demonstratie of telefonisch meer advies wenst, neem dan contact met ons op via tel.nr.: +31 (0)184 642 343. Temperatuurveranderingen kunnen bij vele dagelijkse toepassingen wijzen op problemen. Met een thermografische camera oftewel

  • Hands-on Power Quality seminar

   Netspanningskwaliteit, energieverbruik, spanningsdips... het zijn zomaar wat termen die we bij het openslaan van elk elektrotechnisch vakblad met grote regelmaat tegenkomen. Dat heeft natuurlijk een goede reden. Kwam het begrip Power Quality voorheen vooral in de energiewereld voor; met de opkomst van PV installaties en LED verlichting

  • Power Quality Expert training

   Tijdens de Power Quality Expert training worden de Power Quality fenomenen nader verklaard door middel van theoretische onderbouwing, het live genereren van signalen en het meten en interpreteren van deze signalen aan de hand van diverse test- en meetinstrumenten. Tijdens deze training worden de volgende onderwerpen b

  • ESD Training: Veilige werkplekindeling in een ESD omgeving

   ESD Electrostatic Protected Area (EPA) Een ESD Electrostatic Protected Area is een technische ruimte waar elektronica ESD-veilig gehanteerd moet worden. Om veilig te werken in een ESD(EPA), zijn er EU afspraken. Volgens de richtlijnen EN IEC 61340-5-1 is een werkplekindeling van statische oplading voor zowel uw werknemers als uw prod

  • Storingzoeken in motoren en aandrijvingen

   Als onderhoudstechnicus staat u continu onder tijdsdruk. Een storing aan een motor of frequentiegeregelde aandrijving moet snel worden opgelost om downtime te voorkomen of te verminderen. Reparaties moeten zo goedkoop mogelijk worden uitgevoerd. In samenwerking met de Fluke Academy organiseren wij op 14 april 2015 het

  • Cursus Keurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140

   Wilt u elektrische arbeidsmiddelen zoals handgereedschappen en vast opgestelde machines keuren volgens NEN 3140? Dan is deze erkende en praktisch ingevulde cursus een goede keuze voor u! De keurmeester is na afloop van deze cursus bevoegd voor zowel het keuren van de arbeidsmiddelen voor de eigen organisatie als het uitvoeren van keuringen voor

  • Cursus Keurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 voor gevorderden

   Deze praktisch ingevulde cursus is bedoeld voor medewerkers die al actief zijn als keurmeester elektrische arbeidsmiddelen en die zich verder willen verdiepen in het vak van keurmeester elektrische arbeidsmiddelen. De cursus kan ook dienen als opfris cq. herhalingscursus (hoewel een herhalingscursus niet wettelijk verplicht is). Opgeleide keurme

  • Cursus NEN 1010 / NEN 3140 inspecteren elektrische installaties

   Nieuwe installaties moeten volgens de NEN 1010 voor ingebruikname geïnspecteerd worden. Voor bestaande installaties staan de periodieke inspecties voorgeschreven in de norm NEN 3140. In steeds meer zakelijke verzekeringsvoorwaarden is als eis opgenomen dat elektrische installatie volgens NEN 1010 / NEN 3140 geïnspecteerd is en dat dit ook aanto

  • Cursus vakbekwaam persoon NEN 3140

   

Een vakbekwaam persoon in het kader van de NEN 3140 is een persoon met een elektrotechnische vooropleiding of een ervaring die hiermee vergelijkbaar is. Medewerkers die door de werkgever worden aangesteld als Vakbekwaam persoon in het kader van de NEN 3140 kunnen complexere elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren zoals het bijplaatsen van gr

  • Cursus Veiligheidsaarding volgens NEN 1010

   Aarding is al sinds het gebruik van elektriciteit een methode om installaties te beveiligen tegen de gevaren van een elektrische schok. Met de komst van steeds gevoeligere instrumenten, gegevens­verwerkende apparaten en datanetwerken, is een goede aarding vooral van belang voor een probleemloze werking van al deze apparatuur. Doel

  • Gebruikerstraining NEN3140 Apparatentesters

   Als u een NEN3140 Apparatentester heeft aangeschaft, dan wilt u natuurlijk ook graag weten hoe u dit instrument in uw situatie zo optimaal mogelijk kunt benutten. Tijdens de gebruikerstraining laten we daarom zien, hoe u in uw situatie de NEN3140 Apparatentester het beste kunt instellen en gaan we in op de interpretatie van de meetgege

  • Gebruikerstraining Fluke ScopeMeters

   Als u een Fluke ScopeMeter heeft aangeschaft, dan wilt u natuurlijk ook graag weten hoe u dit instrument in uw situatie zo optimaal mogelijk kunt benutten. Tijdens de 2 uur durende gebruikerstraining Fluke ScopeMeters laten we daarom zien, hoe u in uw situatie dit instrument het beste kunt instellen en gaan we in op de interpretatie va

  • Gebruikerstraining NEN3140 Installatietesters

   Als u een NEN3140 Installatietester heeft aangeschaft, dan wilt u natuurlijk ook graag weten hoe u dit instrument in uw situatie zo optimaal mogelijk kunt benutten. Tijdens de gebruikerstraining laten we daarom zien, hoe u in uw situatie de NEN3140 Installatietester het beste kunt instellen en gaan we in op de interpretatie van de meet

  • Gebruikerstraining Power Quality

   Als u een Power Quality Analyzer heeft aangeschaft, dan wilt u natuurlijk ook graag weten hoe u dit instrument in uw situatie zo optimaal mogelijk kunt benutten. Tijdens de gebruikerstraining laten we daarom zien, hoe u in uw situatie de Power Quality Analyzer het beste kunt instellen en gaan we in op de interpretatie van de meetgegeve

  • Gebruikerstraining Thermografie

   Als u een Fluke Thermografische camera heeft aangeschaft, dan wilt u natuurlijk ook graag weten hoe u de thermografische camera in uw situatie zo optimaal mogelijk kunt benutten. Tijdens deze 2 uur durende gebruikerstraining Thermografie laten we daarom zien, hoe u in uw situatie de thermografische camera het beste kunt instellen en ga

  • Basiscursus ATEX

   In deze cursus maakt de deelnemer kennis met de basisaspecten rondom explosiegevaarlijke atmosferen. Atmosferen die kunnen ontstaan bij het vrijkomen van brandbare stoffen. Of het nu gas of een vast stofdeeltje is, vermengd met lucht en een aanwezige ontstekingsbron kunnen ze beide een explosie veroorzaken. De deelnemer wordt erin getra

  • Cursus Inspectie van ATEX-installaties (o.a. EN 60079-17)

   In deze cursus leert de inspecteur de vaste elektrische installatie en het verplaatsbare elektrische materieel in explosiegevaarlijke atmosferen te beoordelen op haar bijzondere eigenschappen. Het uitvoeren van inspecties en het daarmee signaleren en verhelpen van gevaarlijke situaties is een essentieel onderdeel van de zorgplicht die de werkgev

  • Cursus ATEX voor Elektrotechnici (o.a. EN 60079-14)

   In deze cursus gaan de elektromonteur en elektrotechnici dieper in op de elektrotechnische aspecten rondom explosiegevaarlijke atmosferen. De elektrische installatie en –apparatuur in gevaarlijke gebieden voldoet aan een aantal bijzondere eigenschappen. De deelnemer leert het certificaat, de installatie- en montagevoorschriften van de f

  • Inspectie en oplevering van Zonnepanelen / PV / Solar Installaties

   Het inspecteren bij oplevering en bij periodiek onderhoud van PV installaties, oftewel zonnepaneel / solar installaties, is zeer belangrijk om de kwaliteit van het geïnstalleerde systeem te kunnen waarborgen. PV installaties dienen dan ook volgens de normen aangesloten te worden op de elektrische installaties met alle elektrotechnische en veilig

  • Cursus Thermografie Level 1

   Praktijkproblemen die thermografen in hun beroepsveld tegenkomen, kunnen succesvol worden opgelost met de juiste theoretische bagage. De theorie richt zich tijdens deze cursus op de grondbeginselen van de belangrijkste toepassingen in de industrie, de techniek en de rapportageprocedures die nodig zijn om een effectief voorspellend onderhoudsprog

  • Cursus Thermografie Level 2

   Het doel van deze 4-daagse praktijkgerichte cursus is om uw theoretische kennis en praktijkervaring te verbeteren en verder te ontwikkelen. Er wordt ingegaan op het ontwikkelen van nieuwe procedures en toepassingen voor toezicht, het verbeteren van uw Infrared P/PM-programma of hulpdiensten, het benutten van trends en softwareprogramma’s op het

Agenda