Hands-on Power Quality seminar

Netspanningskwaliteit, energieverbruik, spanningsdips... het zijn zomaar wat termen die we bij het openslaan van elk elektrotechnisch vakblad met grote regelmaat tegenkomen. Dat heeft natuurlijk een goede reden.

Kwam het begrip Power Quality voorheen vooral in de energiewereld voor; met de opkomst van PV installaties en LED verlichting wordt het nu voor veel elektrotechnisch specialisten dagelijkse kost.

Heeft u hier ook mee te maken en wilt u graag vanaf de basis uitgelegd krijgen wat Power Quality is en wat de bijbehorende metingen zijn die uitgevoerd moeten worden? Geef u dan op voor ons Hands-on Power Quality seminar dat wij op 9 februari 2016 organiseren.

Tijdens dit seminar verricht u metingen met Fluke Power Quality Analyzers. Zo past u direct de opgedane kennis toe in de praktijk.

Onderwerpen die tijdens dit seminar worden behandeld zijn:

 • Spanningsdips en Flicker
 • Energieverbruik en Power Factor
 • Onbalans en Vervorming
 • Harmonischen; oorzaak en gevolg
 • Transiënten
 • Netspanningskwaliteitsnorm EN 50160

Deelname en kosten

De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen € 195,- per persoon (excl. BTW). Het seminar begint om 9.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur. Uiteraard is een gezamenlijke lunch inbegrepen. Bij deelname ontvangt u een voucher ter waarde van € 100,-. Deze voucher kunt u verzilveren als u bij Havé-Digitap een Fluke Power Quality instrument naar keuze bestelt.

De inschrijvingstermijn voor dit event is vanaf 23-11-2015 en wordt automatisch gearchiveerd op 10-02-2016.
 • Events
  • Hands-on Power Quality seminar

   Netspanningskwaliteit, energieverbruik, spanningsdips... het zijn zomaar wat termen die we bij het openslaan van elk elektrotechnisch vakblad met grote regelmaat tegenkomen. Dat heeft natuurlijk een goede reden. Kwam het begrip Power Quality voorheen vooral in de energiewereld voor; met de opkomst van PV installaties en LED verlichting

  • Power Quality Expert training

   Op 16 februari 2016 organiseren wij de Power Quality Expert training. Tijdens deze training worden de Power Quality fenomenen nader verklaard door middel van theoretische onderbouwing, het live genereren van signalen en het meten en interpreteren van deze signalen aan de hand van diverse test- en meetinstrument

  • Hands-on Thermografie seminar

   Temperatuurveranderingen kunnen bij vele dagelijkse toepassingen wijzen op problemen. Met een thermografische camera oftewel warmtebeeldcamera kunnen oppervlaktetemperaturen eenvoudig en nauwkeurig worden gecontroleerd, waarna een diagnose gesteld kan worden. Wilt u weten of en hoe een thermografische camera uw werkzaamheden kan veree

  • Cursus Keurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140

   Wilt u elektrische arbeidsmiddelen zoals handgereedschappen en vast opgestelde machines keuren volgens NEN 3140? Dan is deze erkende en praktisch ingevulde cursus een goede keuze voor u! De keurmeester is na afloop van deze cursus bevoegd voor zowel het keuren van de arbeidsmiddelen voor de eigen organisatie als het uitvoeren va

  • Cursus Keurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 voor gevorderden

   Deze praktisch ingevulde cursus is bedoeld voor medewerkers die al actief zijn als keurmeester elektrische arbeidsmiddelen en die zich verder willen verdiepen in het vak van keurmeester elektrische arbeidsmiddelen. De cursus kan ook dienen als opfris cq. herhalingscursus (hoewel een herhalingscursus niet wettelijk verplicht is).

  • Cursus NEN 1010 / NEN 3140 inspecteren elektrische installaties

   Nieuwe installaties moeten volgens de NEN 1010 voor ingebruikname geïnspecteerd worden. Voor bestaande installaties staan de periodieke inspecties voorgeschreven in de norm NEN 3140. In steeds meer zakelijke verzekeringsvoorwaarden is als eis opgenomen dat elektrische installatie volgens NEN 1010 / NEN 3140 geïnspecteerd is en dat dit ook aanto

  • Cursus Basisveiligheid VCA

   VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Eigenlijk is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem

  • Cursus Veiligheidsaarding volgens NEN 1010

   Aarding is al sinds het gebruik van elektriciteit een methode om installaties te beveiligen tegen de gevaren van een elektrische schok. Met de komst van steeds gevoeligere instrumenten, gegevens­verwerkende apparaten en datanetwerken, is een goede aarding vooral van belang voor een probleemloze werking van al deze apparatuur. Doel

  • Gebruikerstraining NEN3140 Apparatentesters

   Als u een NEN3140 Apparatentester heeft aangeschaft, dan wilt u natuurlijk ook graag weten hoe u dit instrument in uw situatie zo optimaal mogelijk kunt benutten. Tijdens de gebruikerstraining laten we daarom zien, hoe u in uw situatie de NEN3140 Apparatentester het beste kunt instellen en gaan we in op de interpretatie van de meetgege

  • Gebruikerstraining NEN3140 Installatietesters

   Als u een NEN3140 Installatietester heeft aangeschaft, dan wilt u natuurlijk ook graag weten hoe u dit instrument in uw situatie zo optimaal mogelijk kunt benutten. Tijdens de gebruikerstraining laten we daarom zien, hoe u in uw situatie de NEN3140 Installatietester het beste kunt instellen en gaan we in op de interpretatie van de meet

  • Gebruikerstraining Power Quality

   Als u een Power Quality Analyzer heeft aangeschaft, dan wilt u natuurlijk ook graag weten hoe u dit instrument in uw situatie zo optimaal mogelijk kunt benutten. Tijdens de gebruikerstraining laten we daarom zien, hoe u in uw situatie de Power Quality Analyzer het beste kunt instellen en gaan we in op de interpretatie van de meetgegeve

  • Gebruikerstraining Thermografie

   Als u een Fluke Thermografische camera heeft aangeschaft, dan wilt u natuurlijk ook graag weten hoe u de thermografische camera in uw situatie zo optimaal mogelijk kunt benutten. Tijdens deze 2 uur durende gebruikerstraining Thermografie laten we daarom zien, hoe u in uw situatie de thermografische camera het beste kunt instellen en ga

  • Gebruikerstraining Fluke ScopeMeters

   Als u een Fluke ScopeMeter heeft aangeschaft, dan wilt u natuurlijk ook graag weten hoe u dit instrument in uw situatie zo optimaal mogelijk kunt benutten. Tijdens de 2 uur durende gebruikerstraining Fluke ScopeMeters laten we daarom zien, hoe u in uw situatie dit instrument het beste kunt instellen en gaan we in op de interpretatie va

  • Basiscursus ATEX

   In deze ATEX basiscursus maakt de deelnemer kennis met de basisaspecten rondom explosiegevaarlijke atmosferen. Atmosferen die kunnen ontstaan bij het vrijkomen van brandbare stoffen. Of het nu gas of een vast stofdeeltje is, vermengd met lucht en een aanwezige ontstekingsbron kunnen ze beide een explosie veroorzaken. De deelnemer wordt

  • Cursus Inspectie van ATEX-installaties (o.a. EN 60079-17)

   In deze ATEX cursus leert de inspecteur de vaste elektrische installatie en het verplaatsbare elektrische materieel in explosiegevaarlijke atmosferen te beoordelen op haar bijzondere eigenschappen. Het uitvoeren van inspecties en het daarmee signaleren en verhelpen van gevaarlijke situaties is een essentieel onderdeel van de zorgplicht die de we

  • Cursus ATEX voor Elektrotechnici (o.a. EN 60079-14)

   In deze ATEX cursus gaan de elektromonteur en elektrotechnici dieper in op de elektrotechnische aspecten rondom explosiegevaarlijke atmosferen. De elektrische installatie en –apparatuur in gevaarlijke gebieden voldoet aan een aantal bijzondere eigenschappen. De deelnemer leert het certificaat, de installatie- en montagevoorschriften van

  • Inspectie en oplevering van Zonnepanelen / PV / Solar Installaties

   Het inspecteren bij oplevering en bij periodiek onderhoud van PV installaties, oftewel zonnepaneel / solar installaties, is zeer belangrijk om de kwaliteit van het geïnstalleerde systeem te kunnen waarborgen. PV installaties dienen dan ook volgens de normen aangesloten te worden op de elektrische installaties met alle elektrotechnische en veilig

  • Cursus vakbekwaam persoon NEN 3140

   

Een vakbekwaam persoon in het kader van de NEN 3140 is een persoon met een elektrotechnische vooropleiding of een ervaring die hiermee vergelijkbaar is. Medewerkers die door de werkgever worden aangesteld als Vakbekwaam persoon in het kader van de NEN 3140 kunnen complexere elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren zoals het bijplaatsen van gr

Agenda