Energy seminar

Als u energiekosten in uw bedrijf of installatie wilt reduceren, heeft u een aantal gegevens nodig over het huidige energieverbruik. De energierekening vertelt u hoeveel energie u gebruikt. Maar die rekening vertelt u niet waar of hoe die energie wordt gebruikt en op welk tijdstip van de dag.

Zonder te weten wat de bedrijfskosten van elk van de systemen en toepassingen binnen uw gebouw nu zijn, kunt u niet echt beslissingen nemen over wat er moet worden veranderd, verholpen of geüpgraded. U kunt het rendement niet bepalen tenzij u weet hoeveel u nu uitgeeft, hoeveel de oplossing van het bestaande probleem zal kosten en hoe lang het daarom zal duren voordat die oplossing zichzelf heeft terugverdiend.

Om deze vraagstukken te kunnen beantwoorden organiseren wij i.s.m. de Fluke Academy op woensdag 4 juni a.s. het Energy Seminar.

Waarom is het meten van energie van belang?

Meetgegevens ondersteunen de beslissingen en acties om het energieverbruik en bijbehorende kosten te verminderen, zoals:

 • Terugverdientijd op apparatuur en machines
 • Dimensioneren en optimaliseren van het machinepark
 • Planning van controles en automatisering
 • Het juist in kaart brengen van energietoeslagen

Energy Seminar

Tijdens het Energy seminar komt globaal aan bod hoe u door het uitvoeren van bepaalde metingen:

 • Energieverbruik kunt kwantificeren
 • Energieverspilling kunt identificeren

Als u uw energierekening wilt verlagen, dan is het noodzakelijk om eerst te leren begrijpen hoeveel u consumeert en waar. Hiervoor kunt u de volgende stappen nemen:

 1. Controleer uw energierekening
 2. Breng uw grootste elektrische afnemers in kaart
 3. Voer metingen uit om de consumptie en verspilling te bepalen

Vervolgens kunt u bepalen:

 • Welk deel van het elektriciteitsverbruik noodzakelijk is voor het bedrijf
 • Welk deel is verspilling en kan worden verminderd

Doel Energy seminar

Het doel van het Energy seminar is om in een halve dag vooral het aspect 'meten' inzichtelijk maken. Het seminargedeelte wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

De volgende onderwerpen worden buiten beschouwing gelaten:

 • Klachtonderzoek
 • Onderhoud filosofie
 • Energie "auditing" theorie en/of praktijkleer
 • Operationele omschakel- en intervalstudies
 • Diepgaande training op meetapparatuur
 • Alternatieve energievormen

Deelname en inschrijven

Deelname inclusief lunch is gratis, maar er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (1 deelnemer per organisatie). U kunt zich aanmelden door te bellen naar (0184) 642 343 of gebruik het inschrijfformulier rechts op deze pagina.

De inschrijvingstermijn voor dit event is vanaf 25-03-2014 en wordt automatisch gearchiveerd op 05-06-2014.
 • Events
  • Energy seminar

   Als u energiekosten in uw bedrijf of installatie wilt reduceren, heeft u een aantal gegevens nodig over het huidige energieverbruik. De energierekening vertelt u hoeveel energie u gebruikt. Maar die rekening vertelt u niet waar of hoe die energie wordt gebruikt en op welk tijdstip van de dag. Zonder te weten wat de bedrijfskosten van

  • Cursus Keurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140

   Wilt u elektrische arbeidsmiddelen zoals handgereedschappen en vast opgestelde machines keuren volgens NEN 3140? Dan is deze erkende en praktisch ingevulde cursus een goede keuze voor u! De keurmeester is na afloop van deze cursus bevoegd voor zowel het keuren van de arbeidsmiddelen voor de eigen organisatie als het uitvoeren van keuringen voor

  • Cursus Keurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 voor gevorderden

   Deze praktisch ingevulde cursus is bedoeld voor medewerkers die al actief zijn als keurmeester elektrische arbeidsmiddelen en die zich verder willen verdiepen in het vak van keurmeester elektrische arbeidsmiddelen. De cursus kan ook dienen als opfris cq. herhalingscursus (hoewel een herhalingscursus niet wettelijk verplicht is). Opgeleide keurme

  • Cursus vakbekwaam persoon NEN 3140

   

Een vakbekwaam persoon in het kader van de NEN 3140 is een persoon met een elektrotechnische vooropleiding of een ervaring die hiermee vergelijkbaar is. Medewerkers die door de werkgever worden aangesteld als Vakbekwaam persoon in het kader van de NEN 3140 kunnen complexere elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren zoals het bijplaatsen van gr

  • Cursus NEN 1010 / NEN 3140 inspecteren elektrische installaties

   Nieuwe installaties moeten volgens de NEN 1010 voor ingebruikname geïnspecteerd worden. Voor bestaande installaties staan de periodieke inspecties voorgeschreven in de norm NEN 3140. In steeds meer zakelijke verzekeringsvoorwaarden is als eis opgenomen dat elektrische installatie volgens NEN 1010 / NEN 3140 geïnspecteerd is en dat dit ook aanto

  • Gebruikerstraining NEN3140 Apparatentesters

   Als u een NEN3140 Apparatentester heeft aangeschaft, dan wilt u natuurlijk ook graag weten hoe u dit instrument in uw situatie zo optimaal mogelijk kunt benutten. Tijdens de gebruikerstraining laten we daarom zien, hoe u in uw situatie de NEN3140 Apparatentester het beste kunt instellen en gaan we in op de interpretatie van de meetgege

  • Gebruikerstraining NEN3140 Installatietesters

   Als u een NEN3140 Installatietester heeft aangeschaft, dan wilt u natuurlijk ook graag weten hoe u dit instrument in uw situatie zo optimaal mogelijk kunt benutten. Tijdens de gebruikerstraining laten we daarom zien, hoe u in uw situatie de NEN3140 Installatietester het beste kunt instellen en gaan we in op de interpretatie van de meet

  • Gebruikerstraining Power Quality

   Als u een Power Quality Analyzer heeft aangeschaft, dan wilt u natuurlijk ook graag weten hoe u dit instrument in uw situatie zo optimaal mogelijk kunt benutten. Tijdens de gebruikerstraining laten we daarom zien, hoe u in uw situatie de Power Quality Analyzer het beste kunt instellen en gaan we in op de interpretatie van de meetgegeve

  • Gebruikerstraining Thermografie

   Als u een Fluke Thermografische camera heeft aangeschaft, dan wilt u natuurlijk ook graag weten hoe u de thermografische camera in uw situatie zo optimaal mogelijk kunt benutten. Tijdens deze 2 uur durende gebruikerstraining Thermografie laten we daarom zien, hoe u in uw situatie de thermografische camera het beste kunt instellen en ga

  • Gebruikerstraining Fluke ScopeMeters

   Als u een Fluke ScopeMeter heeft aangeschaft, dan wilt u natuurlijk ook graag weten hoe u dit instrument in uw situatie zo optimaal mogelijk kunt benutten. Tijdens de 2 uur durende gebruikerstraining Fluke ScopeMeters laten we daarom zien, hoe u in uw situatie dit instrument het beste kunt instellen en gaan we in op de interpretatie va

  • Cursus Thermografie Level 1

   Praktijkproblemen die thermografen in hun beroepsveld tegenkomen, kunnen succesvol worden opgelost met de juiste theoretische bagage. De theorie richt zich tijdens deze cursus op de grondbeginselen van de belangrijkste toepassingen in de industrie, de techniek en de rapportageprocedures die nodig zijn om een effectief voorspellend onderhoudsprog

  • Cursus Thermografie Level 2

   Het doel van deze 4-daagse praktijkgerichte cursus is om uw theoretische kennis en praktijkervaring te verbeteren en verder te ontwikkelen. Er wordt ingegaan op het ontwikkelen van nieuwe procedures en toepassingen voor toezicht, het verbeteren van uw Infrared P/PM-programma of hulpdiensten, het benutten van trends en softwareprogramma’s op het

  • Basiscursus ATEX

   In deze cursus maakt de deelnemer kennis met de basisaspecten rondom explosiegevaarlijke atmosferen. Atmosferen die kunnen ontstaan bij het vrijkomen van brandbare stoffen. Of het nu gas of een vast stofdeeltje is, vermengd met lucht en een aanwezige ontstekingsbron kunnen ze beide een explosie veroorzaken. De deelnemer wordt erin getra

  • Cursus ATEX voor Elektrotechnici (o.a. EN 60079-14)

   In deze cursus gaan de elektromonteur en elektrotechnici dieper in op de elektrotechnische aspecten rondom explosiegevaarlijke atmosferen. De elektrische installatie en –apparatuur in gevaarlijke gebieden voldoet aan een aantal bijzondere eigenschappen. De deelnemer leert het certificaat, de installatie- en montagevoorschriften van de f

  • Cursus Inspectie van ATEX-installaties (o.a. EN 60079-17)

   In deze cursus leert de inspecteur de vaste elektrische installatie en het verplaatsbare elektrische materieel in explosiegevaarlijke atmosferen te beoordelen op haar bijzondere eigenschappen. Het uitvoeren van inspecties en het daarmee signaleren en verhelpen van gevaarlijke situaties is een essentieel onderdeel van de zorgplicht die de werkgev

  • Cursus ATEX keuren elektrische apparatuur

   In situaties met gas- of stofontploffingsgevaar worden naast vaste installaties ook verplaatsbare en draagbare apparaten gebruikt. Dat varieert van verrijdbare pompen en draagbare roerders tot handlampen en LEL-meters. Deze elektrische apparaten moeten geschikt zijn voor gebruik in ATEX-gebieden, maar vooral ook daarvoor geschikt blijven. Een pe

Agenda