Power Quality Tools

  • Power Measurement Analyzers: voor het powertesten van motoren, omvormers, verlichting, voedingen en transformatoren
  • Power Quality analyzers en recorders: voor het meten van netspanning, stroom, energieverbruik, harmonischen, power factor, cosØ, flicken, transiënten, dip en swells en om de betrouwbaarheid van een elektrische installatie te beoordelen en te beheersen
  • Power Quality stroomtangen: voor het onderhoud aan en inbedrijfstelling van belastingen
  • Stroom- en spanningloggers: voor het detecteren van spanningsschommelingen die leiden tot onterechte resets en op hinderlijke interventies van stroomonderbrekers
  • Vermogen- en energieloggers: voor het analyseren van het energieverbruik en het loggen van de basisnetvoedingskwaliteit